Organizacija

Organizacija yra įregistruota Bergisch-Gladbach mokesčių inspekcijoje pagal Nr. 204-5812-015 3 bei Bergisch Gladbach apylinkės teisme Nr. VR 2022. Tai reiškia, kad valstybė grąžina PVM mokestį už visus narystės mokesčius ir suteiktą paramą. Visa parama yra be išimties priskiriama organizacijos tikslams. Išlaidas apmoka organizacijos valdyba.


Optimalų išteklių panaudojimą užtikrina šios procedūros: kiekvienam organizacijos nariui yra suteikta teisė pareikšti nuomonę ir pateikti pasiūlymus valdybai. Vėlesnį pasiūlymų įvertinimą atlieka organizacijos mokslinė patariamoji taryba, vadovaujama Prof. Dr. Helge Paulmann, vyriausios gydytojos pensijoje Dr. Cornelia Röckl-Mueller ir Kelne praktikuojančios oftalmologės Dr.Simone Ernst-Burbach.


Sprendimą dėl išteklių paskirstymo priima valdyba, kurią sudaro Dr. Gerhard Luttmer, konsultuojantis verslo vadybininkas (pirmininkas), Dr. Bodo Herold, vadybos konsultantas (pavaduotojas) ir Horst Karow, kapitonas (pavaduotojas).

DR. GERHARD
LUTTMER
valdybos pirmininkas

PROF. DR. HELGE
PAULMANNN
mokslinės patariamosios tarybos pirmininkas

 
Copyright © 2012 www.kindersollensehen.de