Steigimo idėja

1996 m. birželio 6 d. Ursula ir Dr. Gerhard Luttmer nusprendė įsteigti organizaciją „Kinder sollen sehen e.V.“ neišnešiotų kūdikių regėjimo išsaugojimui ir silpnaregių bei aklųjų vaikų mokymui.

1996 m. lapkričio 11 d. organizacija gavo iš mokesčių inspekcijos leidimą išduoti aukų pažymėjimus ir 1997 m. sausio 14 d. buvo įtraukta į Bergisch-Gladbach apylinkės teismo registro sąrašą.

Idėja padėti vaikams su negalia tapo realybe. Tai buvo įnašas į JT Vaikų teisių konvenciją, nes ne tik vyriausybės, bet kiekvienas individas yra atsakingas už visų vaikų gyvenimo sąlygų gerinimą.

Ursula Luttmer apie steigimo idėją: “Tikrosios vertybės vis labiau pranyksta mūsų veiklioje visuomenėje. „Kinder sollen sehen e.V.“ įsteigimu ir iniciatyva norime išgelbėti kuo daugiau vaikų nuo regėjimo praradimo, suteikti silpnaregiams ir akliesiems vaikams iššilavinimo galimybę ir visiems atverti akis visuomeninio darbo svarbai, kad mūsų vaikai galėtų pamatyti rytojaus pasaulį kitomis akimis“.

Valdyba

Įsteigimo- ir garbės narė URSULA LUTTMER (1941–2002)

 
Copyright © 2012 www.kindersollensehen.de